Начало

Това е личното порстранство на Петър Русев

Направих тази заигравка не просто от популизъм, а от чисто човешко любопитство. Смятам да Ви занимавам с интересни теми, новинки, джунджурии и малко глупости.

Надявам се да Ви хареса!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s